Sportverkstan - det lönar sig att laga!
På Svenska In English

Service 2001

6 245.00 kr

Service Pro Sharp 2001. Byte av förslitningsdelar:

  • Drivrem
  • Driv wire
  • Klämhandtag inkl. tryckblock
  • fjäderstål
  • anliggningsrullar
  • klämstål
  • mothållstål
  • rengöring
  • injustering
  • parallellinställning